Posted in: Sistem vrednosti

ŽENSKA LEPOTA NEKAD I SAD

 
 
Kada se govori o ženskoj lepoti,postoji jedan vrlo bitan faktor bez kojeg se definicija ženske lepote ne može otkriti,a tiče se strukture ljudskog bića.
Sam čovek je po svojoj strukturi,spoj tela i duha,a to nam govori da se reč ,,lepota” može odnositi kako na fizičku,tako i na duhovnu komponentu čoveka.

Istorijski gledano,poimanje ženske lepote se među ljudima često menjalo u zavisnosti od ideologije koja je bila dominantna u okviru društva.
Vrednosti koje su žene prihvatale,oblikovale su njihove ideale u životu i njihov karakter.

U tradicionalnim društvima,koja su počivala na izvornim moralnim principima,kako je nekada bilo na ovim prostorima,ženska lepota se gledala kroz prizmu duhovnosti (karaktera).Duhovna lepota se smatrala prioritetom za svaku ženu,stoga su žene nastojale da pristojnim odevanjem pokriju svoje telo,svoj fizički izgled,koji su čuvale za svog budućeg muža.

Vremenom su kroz formiranje raznih sistema državnog uređenja,formirani i razni pokreti,koji su za cilj imali da ženu oslobode moralnih načela i tradicionalnih vrednosti.

Epitet je stavljan na fizički izgled,dok je duhovnost zapostavljana.
Prihvatanje ovog sistema,dovelo je do eksplozije polnog nemorala.Žene su počele da se odevaju oskudno,ističući svoje telesne obline.I danas imamo da se ženska lepota posmatra kroz formu fizičkog izgleda,što za sobom povlači velike posledice.


Žena je najlepše biće koje je Bog stvorio.Da bude podrška muškarcu kroz život,u instituciji koja se zove brak.
Žena bi pre svega,trebala da ulaže u svoju duhovnu lepotu,a da svoju fizičku lepotu,pokriva i čuva za svog budućeg životnog saputnika.
Biti dobra i moralna žena je nešto što privlači moralne i sposobne muškarce.

Car Solomon je govorio:Ko će vrsnu ženu naći? Ona vredi mnogo više od bisera.(izreke Solomonove 31,10).


Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

DUHOVNA DROGA

 
 
Od sredine 20.veka kada su komunisti došli na vlast u Srbiji,došao je i jedan novi,destruktivni sistem vrednosti koji je imao za cilj,promociju svakog oblika nemorala i destrukcije sa ciljem uništenja porodice,kao temelja jedne države.

Jedna od tih destruktivnih stvari,koja se naročito potsticala i koja je prouzrokovala najviše štete,jesu predbračni odnosi.

Sveto Pismo nas uči da treba strogo da izbegavamo predbračne odnose 1.Korinćanima 6:18 i da poštujemo instituciju braka.
Naši preci su to znali i držali su se toga,sve do dolaska komunizma na naše prostore.

Pre toga,mladi ljudi nisu ulazili u “veze” Niti su se “zabavljali” Sa osobama suprotnog pola,jer je bila velika sramota da osobe koje nisu u braku,razmenjuju bilo kakav oblik nežnosti.U teokratskim državama.Kao što je bio drevni Izrael i približno Dušanovo carstvo,bile su predviđene stroge kazne za svakoga ko ulazi u predbračne odnose.

Mladi su se učili moralu,učili su se da rade i vaspitavani su u duhu istinskih porodičnih (biblijskih) vrednosti.
Kao takvi,uz savete starijih i iskusnijih ljudi,ulazili su u brakove sa osobama koje poseduju iste kvalitete.

Nažalost,većina je vremenom prihvatila pogrešan sistem vrednosti koji su kasnije prenosili na svoje potomke.
I danas imamo da se biblijski koncept ulaska u brak,smatra staromodnim i zaostalim a posledice takvih stavova su ogromne.

Jedno Američko istraživanje,navodi da je raskid sa partnerom ono što ljude najviše pogađa a na drugom mestu je smrt bližnjeg.
Danas su čak i seksualni odnosi pre braka,postali nešto normalno a statistike pokazuju da se u Srbiji na godišnjem nivou,obavi više od 200.000 abortusa.

Rešenje je svakako u preuzimanju odgovornosti i prihvatanju stavova i sistema vrednosti,koji su u funkciji stvaranja jake porodice.I koji će dovesti do formiranja jake teokratske države.

Muškarac ženu treba da posmatra kroz prizmu karaktera a ne kao seksualni objekat.Jer imati dobru ženu je veliki blagoslov.
jedino duhovno zdrava i teološki pismena osoba je u stanju da se dobro oženi,jer je razumna žena dar od Boga.Priče.Solomonove (19.14) 

Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

MODERAN ILI SLOBODAN

 
 
Moda i modni trendovi spadaju u neizostavni deo života savremenog čoveka.U 21.veku čovek je postao deo mode i moda je postala deo čoveka.Međutim da li smo se ikada zapitali kako je nešto postalo moderno i opšte-prihvaćeno? I u čijem su umu kreirani određeni modni trendovi? Biti moderan u suštini znači biti savremen,odnosno slediti određene principe koji se odnose na svaku oblast našeg života,zapravo biti moderan znači pripadati određenoj grupi istomišljenika.

Moda je nešto što je nastalo kao potreba velikih i uticajnih interesnih grupa,sa ciljem da svoj sistem vrednosti prenesu na mase i na taj način utiču na ponašanje,razmišljanje i delovanje ljudi u ovom svetu.Osoba koja istupa iz ove priče ne želeći da sledi modne trendove koji su u najvećem broju slučajeva inspirisani destrukcijom,biva odbačena od društva i tretirana kao zaostala.
Sa druge strane čovek koji želi da bude moderan,oseća potrebu da menja svoj karakter kako bi se prilagodio aktuelnim trendovima koji u savremenom društvu predstavljaju merilo nečije vrednosti.


Pored toga svrha nastanka modnih trendova jeste da se od slobodnog čoveka napravi rob,odnosno materijalista koji će morati naporno da radi pa čak i da se zadužuje kako bi sebi obezbedio sve ono što ga čini modernim:Novi automobil,novi mobilni telefon, luksuzan nameštaj,moderna garderoba itd…

Iz svega ovoga možemo zaključiti da moda na neki način predstavlja ropstvo,odvojenost čoveka od Boga i od samog sebe.Mi danas možemo da posmatramo kako ljudi čine neke stvari,samo kako bi bili prihvaćeni od strane savremenog društva koje počiva na temeljima greha i destrukcije.Čovek bi pre svega trebao da radi na jačanju svog karaktera,na duhovnim vrednostima,a moda i modni trendovi su upravo jedna od onih stvari koje to onemogućavaju stvarajući od nas potrošače i materijaliste.Vesnik info
Posted in: Sistem vrednosti

OBRAZOVANjE NEKAD I SAD

 


Savremeno obrazovanje je nešto što se u odnosu na ranija vremena drastično promenilo.
U školama u Srbiji se danas obeležava školska slava Sveti Sava,po Rastku Nemanjiću,osnivaču manastira Hilandar.

U vremenima kada je Sveti Sava živeo,deca su pored teološkog znanja učila na praktičan način kako da se osposobe za bavljenje nekim poslom,a znanje se prenosilo sa kolena na koleno,sa generacije na generaciju.

Ako tadašnji sistem obrazovanja uporedimo sa ovim današnjim ,,savremenim”Videćemo da je razlika ogromna.
U današnjem sistemu obrazovanja,deci se od malih nogu ispira mozak sa informacijama koje im u praktičnom životu,nikad neće biti potrebne.

Deca danas u školama uče kako je čovek nastao od majmuna kroz jedan sasvim slučajan proces.Time im se sugeriše da ne postoji svrha zbog koje čovek postoji i da ne postoji nikakav moralni poredak,koji poziva na odgovornost.

Kad se na to doda i nebriga roditelja,dobijemo osobu koja ne poznaje osnovne norme vaspitanja i kulture i koja nema formiran kritički stav,prema svemu što negativno deluje na čoveka.
kao posledica svega navedenog,imamo da deca u današnjim školama,već od 5-6 razreda,počinju sa gledanjem pornografije i ulaženjem u predbračne odnose.
Na maturama se zarad ,,boljeg provoda”Konzumiraju razne vrste droga,a postoje i slučajevi homoseksualizma,što je sve češća pojava.

Cilj obrazovanja je da se čovek nauči da radi,da stekne znanje od kojeg može da živi i izdržava svoju porodicu,a takav vid znanja se stiče učenjem od stručnjaka (majstora svog zanata).
Takav čovek je slobodan čovek čiji život ne zavisi od toga da li će dobiti platu ili ne,već od svog rada,truda i sposobnosti.To je svrha obrazovanja i ideal kojem bi trebali svi da težimo


Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

MEDIJI U SLUŽBI DESTRUKCIJE

 
Destrukcija i laž je nešto što je u današnjem društvu postala svakodnevnica.Globalni sistem se trudi,da na sve načine nametne jedan destruktivan šablon razmišljanja sa ciljem uništenja zdravog razuma i kritičkih stavova.
Svedoci smo da se u medijima sve više promovišu,nemoral i destrukcija,dok se moralne vrednosti ismevaju i smatraju zaostalim.

Jedan od najvažnijih govora,koji je otkrio pravu prirodu novinarstva,bio je govor upravnika Njujork Tajmsa,Džona Slintona na svečanosti u klubu novinara 1953 godine.

On je rekao sledeće:”U današnjoj Americi više ne postoji sloboda štampe.To znamo i vi i ja.Kada bih dozvolio da se pošteno mišljenje objavi barem u jednom broju mojih novina,izgubio bih posao za manje od 24 sata.Posao nas novinara je da uništimo istinu,da lažemo u oči,da iskrivljujemo,ocrnjujemo,da iskorištavamo tuđu pohlepu i da prodajemo svoju zemlju i rasu,zarad kore hleba.
To znamo i vi i ja.
I kakva je to ludorija ova navodna”sloboda štampe”?
Mi smo marionete bogatih.Oni vuku konce a mi igramo.
Naši talenti,naše mogućnosti,naši životi,sve je to svojina drugih ljudi.
Mi smo intelektualne prostitutke.

Ovaj opis je zapravo slika savremenih medija,koji predstavljaju najjače oružje u rukama globalista.Zato,da bi se sačuvali od lažnih informacija,neophodno je da se distanciramo od televizije,dnevne štampe i elektronskih medija,kako ne bismo bili izmanipulisani i navedeni da verujemo u laž i propagandu.

Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

OPASNOST ZVANA PORNOGRAFIJAŽivimo u modernom svetu,u svetu gde se većinski prihvata sistem vrednosti koji se agresivno nameće kroz formu demokratije,slobode i prava da svako čini ono što poželi,bez obzira na posledice.
Pornografija je nešto što je poprilično zastupljeno u životu savremenog čoveka i među muškarcima i među ženama.

Reč Pornografija je grčkog porekla i sastoji se od dve reči:porneia–nemoral i grapho–pisati.

Danas se gledanje pornografije smatra sasvim normalnim i prihvaćenim,naročito među decom i tinejdžerima.Međutim,malo se priča o tome da pornografija izaziva zavisnost i velike psihičke posledice,koje dovode do toga da osoba koja gleda pornografiju,vremenom poželi da ono što gleda primeni u praksi.
Mnogi odlaze i korak dalje u težnji da zadovolje svoju prljavu seksualnu požudu i počinju sa gledanjem filmova u kojima su zastupljeni gej odnosi i pedofilija,kao posledica svega ovoga dolazi do razvoda brakova i raskidanja društvenih odnosa

Zvanične statistike pokazuju da se u svetu svakog sekunda na pornografiju potroši više od 3 miliona dolara.Isto tako svake sekunde približno 30000 ljudi gleda pornografske sadržaje.Tako oni koji plasiraju takve sadržaje,zadovoljno trljaju ruke,jer ne samo da uništavaju ljude kao duhovna bića,već i na tome zarađuju ogroman novac.

Od 2007 do 2013,samo u Americi je stradalo više od 100 porno glumica (samoubistva,droga,sida) što pokazuje kakav je posao kojim se bave.

Važno je da znamo da seks nije egzistencijalna potreba čoveka,kao što su potrebe za vodom i hranom.
Seksualna požuda se javlja samo kad čovek o tome razmišlja potstaknut eksplicitnim sadržajem.

Seksualizacija društva se aktivno sprovodi i kroz obrazovni sistem,gde se od dece kroz formu seksualnog “obrazovanja”Od malih nogu stvaraju,silovatelji i perverzne osobe.

Zato je vrlo bitno upoznati se sa činjenicama koje upozoravaju na ovu pošast koja je nažalost,postala deo života mnogih osoba.

Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

ODGOVORNOSTVelika tragedija modernog sveta danas je to što je većina ljudi zaboravila na jednu vrlo važnu činjenicu,a to je da je svako od nas sam odgovoran za svoju sreću i svoj uspeh.
Svako od nas je odgovoran za probleme koji nas okružuju a svaki izgovor predstavlja zapravo izbegavanje odgovornosti.

Po načinu na koji se ophode prema problemima,postoje dve vrste ljudi.
Ljudi koji se uvek trude da prihvate odgovornost i ljudi koji se uvek trude da je prebace na nekog drugog.

Prebacivati odgovornost na nekog drugog ili nešto drugo je vrlo lako,i to je osobina karakterno slabih osoba.
Ovakav stav sa sobom povlači jednu jako ozbiljnu boljku,a to je nemoć,jer čovek ovakvim stavom,daje sebi do znanja da ne postoji ništa što može da učini kako bi promenio svoju situaciju.

Sa druge strane,prihvatanje odgovornosti daje nam moć,moć da kontrolišemo i rešavamo svoje probleme.
Odgovornost je nešto što ne dostaje savremenom čoveku,osobina koja kreira svaku oblast našeg života.

Biti odgovoran prema Bogu,prema sebi i prema drugima,prema prirodi i stvarima koje nas okružuju,karakteristika je retkih pojedinaca,savremeni čovek je prisvojio naviku da prebacuje odgovornost sa sebe na drugu stranu,tražeći tako izgovor za svoju intelektualnu lenjost.

Biti odgovoran u 21.veku nije lako,posebno ako se uzme u obzir da se ne-odgovornost i idenje linijom manjeg otpora svakodnevno promoviše.

U svakom slučaju,odgovornost je nešto što krasi karakter jakih,sposobnih i istrajnih osoba,a takvi ljudi su nešto za čim vapi savremeno društvo.


Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

KONFORMIZAM

 
Čuveni američki socijalni psiholog Solomon Aš,istražujući društvene pritiske i konformizam 1951 godine,sproveo je eksperiment kako bi istražio u kojoj meri društveni pritisak većinske grupe može da utiče na osobu da se prilagodi.

U eksperimentu je učestvovalo 50 studenata u SAD-u koji su bili stavljeni u situaciju da moraju da biraju između  mišljenja grupe i svog mišljenja i kojima su bila postavljena vrlo jednostavna pitanja.

Rezultati ovog eksperimenta su pokazali da većina ljudi,iz razloga socijalne odmazde i stvarnog ili zamišljenog pritiska grupe,prihvata tuđe mišljenje kao svoje,iako je evidentno da ono nije tačno.

Konformizam je zapravo realnost savremenog čoveka,koji izbegava preuzimanje odgovornosti i remećenja reda i strukture svog života ostajanjem u zoni konfora.
Ako pogledamo sadašnju situaciju u društvu,videćemo da ovaj eksperiment oslikava realno stanje na terenu.

Ljudi prihvataju razne destruktivne običaje,kulturu,oblast interesovanja….Jer ne žele da budu odbačeni i etiketirani od strane društva,koje je sa moralnog aspekta degradiralo i prisvojilo stavove koji su u funkciji samouništenja.

Svako ko svojim mišljenjem i ličnim stavovima odstupa od ideologije društva,predstavlja pretnju za globalni sistem vrednosti.
Poziv na odgovornost je nešto što ljudi ne vole da čuju.
Mnoge istorijske ličnosti su pretrpele nepravdu,upravo jer su pozivale na odgovornost i jer su njihovi stavovi bili suprotni stavovima većine.

Italijanski filozof Đordano Bruno,javno je spaljen na lomači jer se njegova teorija o beskonačnosti svemira nije uklapala sa učenjem Rimokatoličke crkve.
Isus Hrist,koji je ljude pozivao na odgovornost i na život u skladu sa moralnim principima,bio je osuđen na najtežu moguću smrt.

Jednostavno,svetski globalni sistem je od početka kreiran na temeljima jednoumlja i netrpeljivosti prema svima koji se svojim stavovima razlikuju od stavova sistema vrednosti koji prihvata većina. 
Ono što je važno,to je da je svakom od nas pružena slobodna volja da odluči kojim putem će krenuti.


Vesnik info