Posted in: Sistem vrednosti

BOLEST MODERNOG SVETA

Mnogi smatraju da su gorući problemi čovečanstva ekonomske ili neke druge prirode i da su ratovi,politički sukobi,i ostala negativna dešavanja proizvodi loših poteza koje povlače ljudi na čelu država.Međutim,glavni problem koji dovodi do pojave svih negativnih dešavanja i bolesti,jeste duhovni (moralni) problem o kojem sam pisao u prethodnim objavama. Ovim problemom se danas bavi jako mali broj ljudi,dok se istovremeno vodi agresivna kampanja koja ima za cilj da svakom od nas nametne lažne ideale u životu,ljudi su danas te ideale većinski prihvatili identifikujući se sa njima. Savremeni čovek je veći deo svog života posvetio trčanju za novcem,kojim bi bio u stanju da sebi priušti komforniji i lagodniji život.I u svoj toj jurnjavi i trci za novcem i bezvrednim priznanjima i pohvalama,čovek se oseća umorno i ne ispunjeno.Tada se javlja Depresija. Najrasprostanjenija bolest na svetu,bolest koja ne bira žrtve..

Čovek koji pati od Depresije je čovek koji je promašio suštinu svog života,A najteži oblici depresije se javljaju upravo kod onih koji imaju najviše materijalnih dobara “slavne VIP ličnosti”(glumci,sportisti,pevači.koji predstavljaju uzore danas),kao i kod sebičnih ljudi i onih koji nemaju za koga da žive.  

Kao stvorenje,stvoreno od strane Tvorca,čovek može ostvariti svrhu svog postojanja jedino kroz veru u Boga Stvoritelja i život u skladu sa moralnim principima.Sreća se u životu ne može kupiti novcem,pa tako u sistemu vrednosti gde je novac na prvom mestu imamo najviše depresivnih ljudi.Svaka osoba ima potrebu za ljubavlju,da voli i bude voljena,da živi i da se bori za nekoga u životu,osobe koje nemaju za koga da žive vrlo lako padaju u depresiju. Zbog toga je vrlo važno da ulažemo ne u bezvredne i propadljive stvari poput velikih kuća,stanova,luksuznih automobila…Već u sopstveni karakter i stvaranje čvrstih prijateljstava.Situacija je danas krajnje alarmantna kada je u pitanju depresija…

Depresija se najviše javlja kod ljudi koji žive u gradovima u tom nezdravom i zagađenom ambijentu u kojem vladaju nered,haos i ludilo.   Sve ovo ostavlja posledice na ljudsku psihu pa tako imamo da ogroman broj osoba koje pate od depresije na kraju oduzmu sebi život.

Prema zvaničnim podacima u Srbiji je broj izvršenih samoubistva veći od broja ubistava i izgubljenih života u saobraćajnim nesrećama zajedno..Ovo je samo jedan od pokazatelja koji nam govori da je potrebna hitna promena svesti u društvu… Iako se mas-mediji trude da nas ubede kako se u zemljama sa najvećim stopama samoubistva,dobro živi (zapad),važno je da znamo da se istinska sreća,ljubav i zadovoljstvo ne nalaze u novcu već u stvarima koje su besplatne i svima nama nadohvat ruke.Vera u Boga,Boravak u prirodi,čitanje dobre literature,razvijanje međuljudskih odnosa na temeljima morallnih principa i briga za naše bližnje jesu stvari koje nas čine ispunjenim i kojima ostvarujemo svrhu svog postojanja.    

Vesnik info

Posted in: istorija

DALI SU SRBI POTOMCI TURAKA?

Iz istorije je poznato da je Srpska država u 15.veku tj.1459 godine padom Smedereva,pala pod Tursku vlast. Ono što je manje poznato i što se obično zloupotrebljava,jesu genetske veze ova dva naroda. Među falsifikatorima Srpske istorije i neprijateljima srpskog naroda,postoji ustaljena teza koja ističe tzv.Pravilo prve bračne noći,kada su Srpkinje navodno pre udaje morale da spavaju sa nekim od turskih velikaša.

Cilj ovakve vrste propagande jeste da se Srbima nametne kompleks manje vrednosti i stigma robova i poturčenjaka. Na naše “čuđenje” ovo je još jedna od laži koja potiče iz zapadnih krugova,koja je u okvirima društva postala “uzrečica”,koja se vrlo često ističe.Sigurno da je bilo mešanja ova dva naroda.Samo se postavlja pitanje u kojoj meri. Testiranjem Y DNK hromozoma,koji se nepromenjen prenosi sa oca na sina,Genetika nam pokazuje da su genetske veze između Srba i Turaka jako male.Veoma mali procenat haplogrupa,koje su dominantne među Turcima postoje u Srbiji.Tu tvrdnju potkrepljuje i Hrvatski istoričar Goran Šarić koji Kaže da današnji stanovnici Srbije imaju zanemarljiv procenat gena,odnosno haplogrupa koje su mogle doći sa turskim osvajanjima. To je logično,jer u zakonima Osmanskog carstva nije bilo dozvoljeno silovanje hrišćanskih žena,dok je na zapadu postojalo pravo prve bračne noći! Zagovornici pretpostavke o prvoj bračnoj noći,iznose i tezu da su Srbi tamnije puti od ostalih slovenskih naroda,upravo iz razloga jer su se masovno mešali sa Turcima.I u ovom slučaju radi se o zabludi.Tamnija put kod Srba je prisutna na osnovu Srpskih predaka,Tračana i Ilira koji su u antičkim spisima opisani kao visoki i crni.

Treba pomenuti i to da Srbi nisu robovali pod Turcima 500 godina,kako to zastupnici falsifikovane istorije navode.Vojvodina je pod turskom vlašću bila negde između 160 i 180 godina,dok su recimo iz Dalmacije Turci potpuno isterani tek nakon 216 godina vlasti.Najveći deo Srbije sa povremenim prekidima bio je u Osmanskom carstvu između 260 i 330 godina.    

Vesnik info