Posted in: Sistem vrednosti

NAJVEĆA LAŽ DANAŠNJICE

Mnogo puta sam pisao o lažnom Sistemu vrednosti,koji je stvoren sa ciljem uništenja čoveka kao duhovnog bića…Znamo da je taj sistem nastao kao potreba svetski uticajnih ljudi da kroz stvaranje i promovisanje lažnih vrednosti,od ljudi načine karakterno hendikepirane osobe,jer se samo sa takvima može vrlo lako manipulisati.

Proučavanjem ideologije na kojoj se takav sistem zasniva dolazimo do suštine problema.Radi se o najvećoj laži današnjice koja glasi “Jednom se živi”.Ova laž je nešto što se promoviše kroz svaki aspekt društva i svako polje sistema…Zvanična nauka nas uz pomoć laži i bez dokaza svesno obmanjuje da je čovek proizvod slučajnosti a da je njegov predak ni manje ni više nego majmun.Ovaj stav je danas postao opšte prihvaćen a na njegovoj promociji se najviše radi putem medija i putem državnih “obrazovnih” institucija.Cilj je ubediti čoveka da je kao potomak majmuna,potpuno legitimno da se tako i ponaša..Da je ova laž kojoj savremeni čovek svesno robuje postala usvojena u okviru društva,pokazuje nam duhovno stanje nacije,koje je objektivno rečeno katastrofalno.

Savremeni čovek je naučen da ne koristi mozak i da izbegava odgovornost prepuštajući se liniji manjeg otpora.Laž,da se jednom živi,zapravo je samo zabluda kojom karakterno hendikepiran i duhovno ruiniran čovek umiruje svoju nečistu savest.Prihvatajući ovu filozofiju,ne mareći za Boga i moralne principe,čovek polako gubi Božije obličje i spada na nivo životinje.Život bez ikakve odgovornosti daje čoveku povod da se prepušta preterivanju pružajući mu potsticaj da treba sve da proba.Ova filozofija vuče korene direktno iz satanizma i usko je povezana sa jednim od suštinskog načela satanista koje kaže:”Čini šta ti je volja”.

Bog nas kroz Sveto Pismo uči da će svako odgovarati za svoje postupke učinjene tokom ovog života.Rimljanima 14 (11,12) Čovek je stvoren da živi večno i ta činjenica je pored naučnog potvrđena i sa Biblijskog aspekta.Život koji živimo i način na koji ga živimo,jeste samo pokazatelj dali smo zainteresovani za večni život.Bog nam kaže:Što oko nije videlo,i uho nije čulo i što u srce čovečije nije došlo,to je Bog pripremio za one koji ga vole.1 Korinćanima 2,9

Vesnik info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *