Posted in: zdravlje

DUHOVNI RAT

Svima nama je poznato da je ljudsko biće spoj tela i duha i da uravnotežen odnos duhovnog i fizičkog zdravlja čini čoveka srećnim,zadovoljnim i sposobnim za život.

Ako pogledamo kroz istoriju od postanka sveta pa sve do danas, videćemo da su postojali različiti oblici manipulacije sa ciljem da se čovek uništi kao duhovno biće,u davna vremena ljudima ste mogli da manipulišete samo ako ih okujete u lance i tako učinite svojim robovima.
Danas se situacija drastično promenila,napretkom tehnologije kroz pojavu interneta, televizije i drugih tehnoloških izuma,čovek je dobio mogućnosti da određenu informaciju prenosi sa velike razdaljine i prezentuje svoje stavove drugim ljudima.
Ogroman broj ljudi nije ni svestan da se u ovome svetu vodi duhovni rat,borba za ljudske duše,a glavni faktor u toj borbi jeste informacija.

Zakon ljudskog uma kaže da se čovek pretvara u ono što mu je pred očima što bi značilo da informacije kojima je čovek izložen postaju deo njegovog karaktera.Vrlo je važno da znamo da je karakterno čvrstim ljudima jako teško manipulisati,iz tog razloga se kroz promociju nemorala i destrukcije aktivno radi na uništenju duhovnih vrednosti i stvaranju karakterno hendikepiranih osoba kojima je vrlo lako manipulisati.

Kroz promociju narkomanije, pornografije,nasilja,gej kulture,lažne istorije radi se na uništenju porodice i stvaranju savremenog čoveka,lišenog zdravog razuma i moralnih normi,čoveka kojem je jedino bitno da zadovolji svoje sebične potrebe.

U vremenu u kojem živimo stepen indoktrinacije kod ljudi dostigao je svoj vrhunac,globalna mašinerija predvođena ideologijom satanizma radi punom parom kako bi što više ljudi odveli u propast,Srpski narod je kroz vekove pružao otpor takvoj ideologiji i sa Verom u Boga uspevao da opstane,da li će i ubuduće biti tako,od nas zavisi.

Vesnik info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *