Posted in: Sistem vrednosti

MALOGRAĐANI I NJIHOV MENTALITET

Pokušavajući da pružim što jasniju sliku društva u 21.veku,često sam se u svojim objavama,sa kritičke distance doticao svega onoga što negativno utiče na razvoj ličnosti i sazrevanje čoveka u duhovnom (karakternom) smislu.Suštinski,vrlo mali broj ljudi je u stanju da preuzme odgovornost za svoj život i razume cilj i suštinu agresivnog nametanja duhovnog otpada.Sa druge strane,većina je “Legla na Rudu” kako se to obično kaže…Prepuštanje svim pošastima savremenog društva dovelo je do formiranja tzv..”Savremenih” ljudi ili Malograđana.Današnje društvo je u velikoj meri inficirano malograđanstvom.Ona se više i ne prepoznaje kao loša društvena osobina,jer su u našem društvu postale retke osobe,bez osobina malograđanstva.

Pored uobraženosti i zavisti,među osobinama malograđana su i licemerje i intelektualna lenjost.S’obzirom da su skloni verovanju medijskoj propagandi i lažnim autoritetima,korišćenje sopstvenog mozga za njih spada u domen naučne fantastike.Dok bacaju smeće kroz otvoren prozor svog automobila,istovremeno se zalažu za očuvanje prirode..Dok se krste kad prođu pored crkve, istovremeno jedu nezdravu hranu,piju,puše i ulaze u predbračne odnose. Malograđanski mentalitet se vidi i kod onih koji očekuju da im država obezbedi sve što im je potrebno za “lagodan” život.Visoke plate,penzije i beneficije,kako bi maksimalno mogli da se rasipaju i troše novac na “provod” i materijalne stvari,što za njih predstavlja glavno merilo vrednosti. Vrhunac malograđanskog bezumlja jeste navika za pobunom protiv vlasti. Malograđanin je uveren da se sistem u kojem živi,treba menjati silom (protestima) ne želeći da prihvati činjenicu da je sam odgovoran za svaku negativnu stvar u svom životu,i da jedino pozitivna promena na individualnom nivou,a zatim i na porodičnom,može dovesti do poboljšanja u sistemu i državi.

U vremenu u kojem živimo,najteže je biti čovek i očuvati Božije obličje u sebi.Greh se širi poput epidemije a njegove posledice su vidljive i na primeru malograđana,koji predstavljaju posledicu duhovne bolesti od koje boluje savremeno društvo.

Vesnik info

Posted in: istorija

OTKUD SRPSKI GRB U DREZDENU?

Nemci i Srbi su istorijski duboko vezani,čak i dublje nego što to bilo ko može i da zamisli.A jedan od dokaza za ovu tvrdnju jeste Srpski simbol “4S” na kipu vojnika (čuvara katedrale),koji se nalazi na samom ulazu u katedralu “Providebtle memor”.

Povezanost Srba i Nemaca pokušali su da dokažu mnogi učeni ljudi i istoričari. Znamo da u Nemačkoj danas živi jedan narod poznatiji kao Lužički Srbi.Lužički Srbi za sebe kažu da su oni iz balkanske Srbije,što potvrđuju nemački istoričari Setgen (Schoettgen) i Krajsih (Kreysig),uzimajući za osnov ista imena ljudi,reka,planina i drugih geografskih pojmova.Istoričar Jovan Deretić,naveo je podatak da su današnji Nemci u 70% slučajeva poreklom etnički Srbi.Taj podatak je Hitler naveo u svojoj knjizi “Moja Borba”(Mein Kampf) U knjizi „Germanija“,romanskog senatora i istoričara Publija Kornelija Tacita (56-117.g.n.ere),stoje sledeće njegove reči:„Sada treba reći nešto o Svebima (Srbima).Svebi nisu,kao Kati ili Tenkteri,jedno jedino pleme.Oni zauzimaju veću polovinu sve germanske zemlje,ali se dele na različita plemena,koja se različito zovu,i ako sva imaju jedno zajedničko ime Svebi.Njih je lako poznati,jer začešljavaju kosu unatrag i prave od nje čvor.Po tome se razlikuju Svebi od ostalih Germanaca i po tome se kod Sveba, razlikuju slobodni od robova.Nemac Jirgen Španut, istražujući nemačku istoriju,otkrio je srpska groblja na tlu Španije,Nemačke,Portugalije i Bretanje od 3.000 godina pre Hrista.On navodi:“Oni koji su izmislili ovo pismo su postavili kamen temeljac naše civilizacije”.On misli da se radi o Filistincima,a po uporedbi sa Srpskom ćirilicom proizlazi da se radi o Srbima.

Sam simbol “4S” postoji hiljadama godina pre nastanka Rimskog carstva iako mnogi lažni istoričari tvrde,da smo ga preuzeli od Istočnog Rimskog carstva,poznatijeg po izmišljenom terminu “Vizantija”.Ovaj simbol možemo videti na predmetima pronađenim u Lepenskom Viru i Vinči,zatim predmetima na kojima su predstavljeni boginja Serbona i Ahil.Činjenica da su Srbi jedini narod koji i danas koristi ovaj simbol,dovoljno pokazuje kojem narodu on izvorno pripada.

Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

NAJVEĆA LAŽ DANAŠNJICE

Mnogo puta sam pisao o lažnom Sistemu vrednosti,koji je stvoren sa ciljem uništenja čoveka kao duhovnog bića…Znamo da je taj sistem nastao kao potreba svetski uticajnih ljudi da kroz stvaranje i promovisanje lažnih vrednosti,od ljudi načine karakterno hendikepirane osobe,jer se samo sa takvima može vrlo lako manipulisati.

Proučavanjem ideologije na kojoj se takav sistem zasniva dolazimo do suštine problema.Radi se o najvećoj laži današnjice koja glasi “Jednom se živi”.Ova laž je nešto što se promoviše kroz svaki aspekt društva i svako polje sistema…Zvanična nauka nas uz pomoć laži i bez dokaza svesno obmanjuje da je čovek proizvod slučajnosti a da je njegov predak ni manje ni više nego majmun.Ovaj stav je danas postao opšte prihvaćen a na njegovoj promociji se najviše radi putem medija i putem državnih “obrazovnih” institucija.Cilj je ubediti čoveka da je kao potomak majmuna,potpuno legitimno da se tako i ponaša..Da je ova laž kojoj savremeni čovek svesno robuje postala usvojena u okviru društva,pokazuje nam duhovno stanje nacije,koje je objektivno rečeno katastrofalno.

Savremeni čovek je naučen da ne koristi mozak i da izbegava odgovornost prepuštajući se liniji manjeg otpora.Laž,da se jednom živi,zapravo je samo zabluda kojom karakterno hendikepiran i duhovno ruiniran čovek umiruje svoju nečistu savest.Prihvatajući ovu filozofiju,ne mareći za Boga i moralne principe,čovek polako gubi Božije obličje i spada na nivo životinje.Život bez ikakve odgovornosti daje čoveku povod da se prepušta preterivanju pružajući mu potsticaj da treba sve da proba.Ova filozofija vuče korene direktno iz satanizma i usko je povezana sa jednim od suštinskog načela satanista koje kaže:”Čini šta ti je volja”.

Bog nas kroz Sveto Pismo uči da će svako odgovarati za svoje postupke učinjene tokom ovog života.Rimljanima 14 (11,12) Čovek je stvoren da živi večno i ta činjenica je pored naučnog potvrđena i sa Biblijskog aspekta.Život koji živimo i način na koji ga živimo,jeste samo pokazatelj dali smo zainteresovani za večni život.Bog nam kaže:Što oko nije videlo,i uho nije čulo i što u srce čovečije nije došlo,to je Bog pripremio za one koji ga vole.1 Korinćanima 2,9

Vesnik info

Posted in: Sistem vrednosti

SAVREMENI ČOVEK U ZAMCI HEDONIZMA

Reč hedonizam potiče od grčke reči “hedone” što u prevodu znači užitak.Filozofija i suština hedonizma nalaže da jedino što je bitno jeste užitak. Hedonizam se može staviti u kontekst preterivanja u nečemu što izaziva zadovoljstvo kod čoveka,i kao takav se može odnositi na telesna ili duhovna uživanja.

Primeri hedonizma se mogu pronaći i u istoriji.U vreme Rimskog carstva,među Rimljanima koji su pripadali višem staležu postojao je izražen telesni hedonizam,koji se odnosio na konzumiranje velikih količina hrane.Kada bi se osoba najela,koristila bi guščije pero,i gurajući ga u usnu duplju izazivala povraćanje i time pražnjenje želuca,kako bi mogla da nastavi sa prejedanjem i uživanjem u hrani.

Danas je možemo reći,hedonizam postao deo savremenog društva.Savremeni čovek ne koristi guščije Pero,ali je ideologija vrlo slična.Kao deo sistema,nakon svojih radnih obaveza,obično nesrećan zbog:niske plate,maltretiranja na poslu,loših porodičnih odnosa..Svoje slobodno vreme koristi za “uživanje” (preterivanje) u zadovoljstvima poput hrane,pića,seksa…I duhovnim zadovoljstvima poput igranja video igara,slušanja destruktivne muzike itd.Sa jedne strane postoje oni koji se zbog velike količine materijalnih dobara i slobodnog vremena,odaju hedonizmu kao smislu života.Sa druge strane imamo one koji u moru teških trenutaka u životu,izlaz pokušavaju pronaći upravo u hedonizmu kao psihološkom olakšanju i bežanju od problema svakodnevnog života u sistemu.

Bog nas kroz Sveto Pismo uči da trebamo biti umereni samo u onome što donosi benefite po naše duhovno i fizičko zdravlje…Biti “umeren” u grehu jeste put u propast jer je greh razarajući princip.Nešto što od nečega stvara ništa

Vesnik info

Posted in: zdravlje

UTICAJ NOĆNOG ŽIVOTA NA ZDRAVLJE

U 21.veku noćni život je postao sastavni deo života savremenog čoveka.Mnogi sa nestrpljenjem čekaju vikend kako bi sa svojim društvom do sitnih sati mogli da lumpuju u nekoj diskoteci,splavu ili kafiću.
Ono što se može primetiti jeste da se gotovo niko ne bavi time koliko je takva praksa dobra za fizičko i duhovno zdravlje čoveka.

Prva stvar koju treba napomenuti jeste da je za fizičko zdravlje čoveka,jako štetno da noć provede budan.Noću se u organizmu čoveka luče hormoni koji ga podmlađuju i regenerišu…Kada čovek noć zameni za dan što je slučaj sa onima koji praktikuju noćne izlaske,tada dolazi do slabljenja imunog sistema čime čovek postaje podložan raznim bolestima i infekcijama.Druga jako loša stvar jeste duvan (pušenje cigareta).Mesta poput splavova,diskoteka i kafića su uglavnom zatvorenog tipa.Kada se u takvim prilikama puše cigarete,duvanski dim koji sadrži više od 4000 različitih otrova,cirkuliše kroz vazduh čime onima koji ga udišu nanosi veliku štetu.Pored duvana tu je i alkohol.U okviru savremenog društva postoji ukorenjen stav da su alkoholna pića nešto što konzumiraju samo pravi muškarci.Prirodna medicina nam pokazuje da je alkohol štetan u najmanjim količinama.Samo 2-3 alkoholna pića u roku od 24 časa, povećavaju rizik od moždanog udara za 6-8 puta.Pored toga alkohol smanjuje sposobnost inhibicije (samokontrole) i izaziva zavisnost

Kada govorimo o uticaju noćnih izlazaka na duhovnu komponentu čoveka,tu imamo najpre destruktivne oblike muzike koja se zasniva na brzim ritmovima koji dovode mozak čoveka u alfa režim (stanje kada čovek kritički ne-analizira informacije koje dolaze do njegovog uma,čime postaje podložan sugestijama) zatim pesme koje promovišu materijalizam kao ideal i pritom obiluju vulgarnim terminima,pozivima na polni nemoral i razne druge oblike greha.
Noćni izlasci su idealna mesta za one koji praktikuju ulazak u predbračne odnose tj veze.(Bludnici i Bludnice) s’obzirom da je stanje u društvu katastrofalno sa tendencijom da bude još gore ne treba da čudi što je postalo sramota ne biti Bludnik.

Na kraju treba reći da praktikovanje svega ovoga dovodi do oštećenja Čeonog dela mozga (čeonog režnja) koji predstavlja najvažniji organ u ljudskom biću,jer se u njemu nalaze centri za duhovnost,moralnost i volju i od velike je važnosti da uradimo sve što je u našoj moći kako bismo sačuvali zdrav razum i dostojanstvo.

Vesnik info

Posted in: zdravlje

DUHOVNI RAT

Svima nama je poznato da je ljudsko biće spoj tela i duha i da uravnotežen odnos duhovnog i fizičkog zdravlja čini čoveka srećnim,zadovoljnim i sposobnim za život.

Ako pogledamo kroz istoriju od postanka sveta pa sve do danas, videćemo da su postojali različiti oblici manipulacije sa ciljem da se čovek uništi kao duhovno biće,u davna vremena ljudima ste mogli da manipulišete samo ako ih okujete u lance i tako učinite svojim robovima.
Danas se situacija drastično promenila,napretkom tehnologije kroz pojavu interneta, televizije i drugih tehnoloških izuma,čovek je dobio mogućnosti da određenu informaciju prenosi sa velike razdaljine i prezentuje svoje stavove drugim ljudima.
Ogroman broj ljudi nije ni svestan da se u ovome svetu vodi duhovni rat,borba za ljudske duše,a glavni faktor u toj borbi jeste informacija.

Zakon ljudskog uma kaže da se čovek pretvara u ono što mu je pred očima što bi značilo da informacije kojima je čovek izložen postaju deo njegovog karaktera.Vrlo je važno da znamo da je karakterno čvrstim ljudima jako teško manipulisati,iz tog razloga se kroz promociju nemorala i destrukcije aktivno radi na uništenju duhovnih vrednosti i stvaranju karakterno hendikepiranih osoba kojima je vrlo lako manipulisati.

Kroz promociju narkomanije, pornografije,nasilja,gej kulture,lažne istorije radi se na uništenju porodice i stvaranju savremenog čoveka,lišenog zdravog razuma i moralnih normi,čoveka kojem je jedino bitno da zadovolji svoje sebične potrebe.

U vremenu u kojem živimo stepen indoktrinacije kod ljudi dostigao je svoj vrhunac,globalna mašinerija predvođena ideologijom satanizma radi punom parom kako bi što više ljudi odveli u propast,Srpski narod je kroz vekove pružao otpor takvoj ideologiji i sa Verom u Boga uspevao da opstane,da li će i ubuduće biti tako,od nas zavisi.

Vesnik info

Posted in: istorija

ZABORAVLJENA SRPSKA JUNAKINJA

Srbija se kroz svoju dugu istoriju može pohvaliti izuzetno hrabrim ženama.Jedna od njih je Stana Kovačević,danas potpuno zaboravljena junakinja Srpsko-Turskog rata 1876-1878. Stana Kovačević iz sela Crnovode u Bosni je zajedno sa svojim suprugom pošla U rat 1876.godine. Nije bilo uobičajeno da žena u uniformi,sa oružjem u rukama ratuje na frontu protiv osmanskih vojnika.Stana se zato prerušila u muškarca,samo da bi se borila zajedno sa dobrovoljcima,naročito s braćom Rusima.  

U boju na Drini,niko nije posumnjao u njen identitet hrabrog borca.Kada je kod Batakovića bio ranjen njen suprug Stevan,otkriven je Stanin identitet.Srpski bolničari su odneli ranjenog Stevana u bolnicu u Šabac.Za Stanu je to bio teži trenutak nego boj sa turskim vojnicima.Slušajući naricanje i plač,njeni saborci su se čudili kako to da je najhrabriji među njima -žena! To je,i pored ushićenja zbog Stanine hrabrosti u borbi,značilo da je izgubila mesto u ratnom stroju,jer je bilo nezamislivo da se žena nađe među srpskim vojnicima na liniji fronta.    

Kada je tokom rata 1876,zbog nepovoljnog razvoja situacije na glavnom Moravskom frontu, usledio poziv borcima na Drini da se,dobrovoljno upute ka Aleksincu,nastupilo je ,,iskušenje”za one iste koji su udaljili Stanu iz redova drinskih junaka! Zato je,po naprasno promenjenim merilima,dopušteno da se žena javi kao dobrovoljac za najteži front u ratu 1876! Za Stanu je to bila prilika da se ponovo bori za slobodu kao najviši lični i narodni ideal.  

U neravnopravnom sudaru,zadivila je svojom neustrašivošću.Komandant, general Černjajev,nagradio je Stanu Kovačević za junački podvig u borbama na Moravi.Skinuo je medalju za hrabrost sa svojih grudi i predao je junakinji sa Drine!      

izvor:Opanak.rs

Posted in: istorija

OTETA SRPSKA TERITORIJA

U januaru 2018 godine pojavila se vest da je Partija Grčke desnice-Zlatna Zora (Χρυσή Αυγή) u parlamentu iznela predlog u cilju rešavanja pitanja novog imena Makedonije.Predlog je bio da se Makedonija prosto nazove svojim starim imenom-STARA SRBIJA.
Lider Zlatne Zore,Nikolas Micalolijakos izjavio je da se radi o starim srpskim teritorijama na kojima žive stari Srbi i koja po svojoj logici treba da se zove Stara Srbija.

Stvaranje Makedonije prvi put se pominje na Drezdenskom kongresu komunističke partije 1926.Tada je pod okriljem Vatikana i Jezuita idejnih tvoraca komunizma,fašizma i nacizma dogovoreno rasparčavanje Srbije.Zaključci kongresa su bili:Razbijanje kraljevine SHS kasnije Kraljevine Jugoslavije revolucijom (silom),zarad oslobođenja Slovenaca,Hrvata, Crnogoraca,Makedonaca od tzv “Srpskog hegemonizma” pored toga plan je bio da se Kosmet odvoji i pripoji Albaniji zarad stvaranja velike Albanije.

Lazar Koliševski funkcioner komunističke partije Jugoslavije zadužen od 1944.za Makedoniju aktivno je radio na brisanju svih dokaza koji su ukazivali na to da je Makedonija Srpska zemlja,te je izdao naređenje da se uništi kompletna dokumentacija o popisima stanovništva na teritoriji Makedonije koji su sadržali i informacije o nacionalnom i verskom opredeljenju.1947.po nalogu iste osobe spaljene su sve crkvene krštenice iz vremena Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije.

Jedino što je ostalo sporno jesu prezimena.Tako od Cvetkovića nastaju Cvetkovski od Jovanovića Jovanovski,prezimena nisu samo menjana sa ić na ski već i sa ić na oski.Na ovaj način komunisti su 1945.godine bez ijedne odluke vlasti od Srpske teritorije stvorili Makedoniju i novu naciju-Makedonce.

Vesnik info